1. GAIA. ZENBAKIEN JATORRIA

Gaur egun erabiltzen ditugun zenbakiak (1, 2, 3, 4...) arabiarrak dira, lehenago erromatarrek erabiltzen zituztenen antzik ez dutenak (I, II, III, IV...).

Zergatik 1 idazten dugu horrela?    Eta 2?    Eta 3?        Pentsatu duzue inoiz?

Badu bere azalpena eta frogatuko duzue. Idatzi zenbaki bat eta zenbatu angeluak:

1 zenbakiak angelu bat du
 2 zenbakiak 2 angelu ditu
 3 zenbakiak 3 angelu ditu...
eta 0 zenbakiak ez du angelurik.

Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio du!ZER IRUDITU ZAIZUE?     BITXIA, EZ DA HALA? 


http://www.slideboom.com/presentations/869119/ZENBAKIEN-HISTORIA

1. GAIA: ZENBAKI ERROMATARRAK

1. GAIA: ZENBAKI ERROMATARRAK

Sistema erromatarrak zazpi hizki alfabetiko erabiltzen ditu:

romanos002.png

Zenbakikuntza erromatarra

  • V, D y L ez dira errepikatzen. 
  • I, X, C eta M hiru aldiz errepika daitezke.
  • Zifrak errepikatzen badira, beraien balioa gehitzen da.

  II → 2              CCC → 300

  • Bi zifra ezberdinak agertzen  badira, lehenegoa bigarrena handiagoa edo berdina bada gehituko dira eta, lehenegoa bigarrena baino txikiagoa bada kentzen dira.
  
 VI → V - I baino handiaogoa denez → 5+1 → 6
 XC → X - C baino txikiagoa denez → 100-10 → 90 
  • Marra bat zenbaki baten gainean jarrita, bider 1000 bihurtzen da. 

          __
          VI  -->    6000

Zenbaki erromatarren kuadroa

romanos01.pngBlogger zerbitzuak eskainia.